مواد شیمیایی بهسازی آب برج های خنک کننده  

 

برنامه جامع بهسازی شیمیایی مربوط به سیستم برج های خنک کننده باز تبخیری و بسته چرخشی

 مهندسین فنی و متخصصین با تجربه شرکت شیمیایی انرژی سمنان با تجهیزات بسیار پیشرفته آزمایشگاهی سیار و تجهیزات نظارت بر خوردگی و رسوب با بازدیدهای دوره ای منظم و یا طبق درخواست مشتریان جهت رفع مشکلات احتمالی ، نحوه اجرای برنامه بهسازی آب برج های خنک کننده را کنترل می نمایند.

شایان ذکر است کلیه تجهیزات کنترل خوردگی و رسوب به صورت رایگان در اختیار مشتریان شرکت شیمایی انرژی سمنان قرار میگیرد.

 

  مواد شیمیایی بهسازی آب برج های خنک کننده باز تبخیری

 - Advance zinc-phosphonate-polymer

 - Advance zinc-phosphate-polymer

 - Stabilized phosphate

 - Modified stabilized phosphate

 - All Organic

 - Phosphonates plus Zinc

 - Advance Polymer Phosphate Program

 - Molybdate Organic Program

 - All Polymer Program

 

باکتری کش های اکسنده و غیر اکسنده

  - Non-Oxidizing Biocides

 - Algicides

 - Bromine

 

مواد شیمیایی بهسازی آب برج های خنک کننده بسته و نیمه بسته

  - Nitrite Corrosion Inhibitor

- Molybdate Based Corrosion Inhibitor

- Molybdate-Polymer Corrosion Inhibitor

- Nitrite-Molybdate Corrosion Inhibitor

- Nitrite-Azole Corrosion Inhibitor

- Molybdate-Phosphate-Azole

- Silicate Based Corrosion Inhibitors

- Organic Oxygen Scavengers Plus Neutralizing Amines & Polymer

- Azole Treatment

- Non-Oxidizing Biocide Treatment

 

 

مواد شیمیایی دیگ بخار


برنامه جامع و پیشرفته برای بهسازی دیگ های بخار

به منظور راه اندازی سیستم های جوش آور استفاده از بازدارنده ها و مواد شیمیایی ضروری است. انرژی طیف وسیعی از مواد شیمیایی افزودنی در دیگ های بخار را ارائه میدهد که در انواع سیستم های دیگ بخار مورد استفاده قرار میگیرد.

محصولات ارائه شده در بخش دیگ های بخار شامل محصولات چند منظوره، ضد رسوب و ضد خوردگی ها، اکسیژن زداها، قلیایی کننده ها و افزودنی های سیستم های تهویه لجن و جریان میعانات میباشد .

 

Pre-Boiler Treatment Program/Oxygen Scavengers:

- Inorganic Oxygen scavengers 

- Organic Oxygen Scavengers

Internal Treatment:

- Phosphate-Polymer Program 

- Phosphates Program

- Coordinated Phosphate Program

- Congruent Phosphate Program

- Chelant-Phosphate Program

- Chelant-Polymer Program

- Phosphonates Program

- All Polymer

Condensate Treatment Program:

- Neutralizing amines

- Filming Amines

- Filming & Neutralizing Amines

 

 

سیستم های رسوب زدا


برنامه جامع و پیشرفته برای بهسازی سیستم های رسوب زدا

شرکت شیمیایی انرژی، مواد خاصی را برای نمک زدایی شامل اسمز معکوس، MSF و MED ارائه میدهد. برنامه جامع شامل ضدرسوب ها، آنتی فوم ها وآنتی باکتری ها میشود. بعلاوه پاک کننده هایی برای غشاهای اسمز معکوس نیز ارائه میشود.

بدین منظور تیم فنی انرژی از سیستم های شما بازدید کرده و بهترین ماده شیمیایی ممکن را پیشنهاد میدهد.

 

Chemical Treatment for RO Systems:

- Antiscalant for reverse osmosis 

- Non-oxidizing biocides for reverse osmosis

- Cleaning Agent for inorganics

- Cleaning Agent for Organics

- Cleaning Agent for Microbiological Fouling

Desalination Systems MSF/MED:

- Antiscalant 

- Antifoam

 

 

تصفیه آب و پسآب های صنعتی


برنامه جامع و پیشرفته برای پالایش و تصفیه آب و پسآب های صنعتی

شرکت شیمیایی انرژی، طیف وسیعی از مواد شیمیایی طراحی شده برای پالایش پسآب های صنعتی شامل منعقدکننده ها، کمک منعقدکننده ها، ضدکف ها، کف زداها، تعلیق شکن های معکوس و شناورکننده ها را ارائه میدهد.

بدین منظور تیم فنی انرژی از سیستم های شما را عیب یابی کرده و پس از شبیه سازی، بهترین ماده شیمیایی ممکن را پیشنهاد میدهد.

 

Advance Chemical Treatment Program for Water Clarification & Waste Water:

- Antiscalant for reverse osmosis 

- Coagulant Aids (anionic & cationic)

- Flocculants (cationic)

- Foam Control Agents

- Reverse Demulsifier

- Flotation Agent

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس حاصل فرمائید .