مواد شیمیایی فرآیندهای هیدروکربن


برنامه جامع و پیشرفته برای انواع فرآیندهای هیدروکربن

پالایشگاه های نفت و پتروشیمی ها به مواد شیمیایی افزودنی نیاز ضروری دارند، هدف از افزودن مواد شیمیایی، افزایش راندمان سیستم ها و فرآیندهاست که به افزایش کیفیت محصول نهایی می انجامد. هزینه های ناشی از دورریز محصول و کاهش توان عملیاتی و تعطیلی سایت، بالا بوده و برای واحد قابل قبول نمیباشد. با اینکه این واحد ها با بهترین توان عملیاتی کار میکنند، با این حال با مشکلات بالقوه مانند کوتاه شدن عمر تجهیزات، افزایش مصرف انرژی، افزایش زمان راه اندازی مجدد، افزایش هزینه های نگهداری و خطر آسیب رسانی به محیط زیست مواجه هستند. لذا به کاهش رسوب و خوردگی، ذخیره انرژی، کاهش زمان راه اندازی مجدد و اطمینان پیدا کردن از کیفیت محصول نهایی نیاز دارند.

شرکت شیمیایی انرژی طیف وسیعی از مواد شیمیایی را ارائه میدهند که به کنترل رسوب و خوردگی، حل مشکل امولسیون شدن، کنترل فوم، رویین کردن سطوح فلزی و بهبود سوخت نهایی کمک میکند. این مواد افزودنی بر افزایش بازده فرآیند های پتروشیمی و پالایشگاه ها موثر است.

 

Chemical Treatment for Ethylene Plant:

- Antifoulant for oil quench tower

- Emulsion breaker for water quench tower 

- Corrosion inhibitor for process water stripper

- Antifoulant for process water stripper

- Corrosion inhibitor for dilution steam generator

- Antifoulant for dilution steam generator

- Antifoulant for process gas compressor

- Antipolymerant for caustic wash tower

- Free radical anti-polymerization for amine system

- Antifoulant for fractionation towers

- Gasoline stabilizer

Styrene Monomer Process Additive Treatment Programs:

- Antifoulant & Anti-polymerization

Acrylonitrile Process Additive Treatment Program:

- Corrosion inhibitor

- Antifoulant

- Antifoam

  Butadiene Process Additive Treatment Program:

- Water based oxygen scavenger - Iron passivator/ Nitrite based compound

- Carbonyl scavenger

PVC Process Additive Treatment Program:

- Water Based Neutralizing Amine

- Water Based Corrosion Inhibitor (or Filmer)

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس حاصل فرمائید .